Processament Auditiu. Procesamiento auditivo
Trastorn de processament auditiu. Trastorno de procesamiento auditivo

Les persones que tenen una audició normal en realitat escolten molt més d’allò que perceben.

El processament auditiu explica allò que succeeix entre l’oïda i el cervell i descriu la forma en què el cervell assigna importància i significat als sons de l’ambient. És, en efecte, el cablejat entre l’audició i la comprensió.

Una bona escolta implica un processament auditiu eficaç. També requereix una bona capacitat d’atenció, una memòria que funciona bé i sensibilitat a les moltes subtileses del so.

ASHA American Speech and Hearing Association defineix el processament auditiu.

 • Allò que fem amb el que sentim.
 • L’habilitat de rebre, seqüenciar i processar sons.
 • L’eficiència i eficàcia pel qual el sistema nerviós central utilitza la informació auditiva.

n

Els indicadors de Trastorn de Processament Auditiu

Els nens amb T.P.A. poden mostrar alguns o tots dels següents signes:

 • Retard en el desenvolupament del llenguatge.
 • La incapacitat per escoltar amb eficàcia.
 • Problemes en la seqüenciació dels sons de les paraules.
 • Dificultats per percebre sons d’alta freqüència: “T“, “F“, “K“, “P“, “TH“, “SH“.
 • La confusió quan s’enfronten amb sons similars, per exemple: “Da” i “Ba“.
 • Comprensió pobre en un ambient sorollós.
 • Es distreu fàcilment pels sons de fons irrellevants.
 • La mala comprensió de la parla, sovint preguntant “Què?”.
 • La incomprensió i mala memòria per als missatges orals.
 • Resposta incoherent als mateixos estímuls auditius.
 • Incapacitat per seguir instruccions.
 • Dificultat per a expressar els seus desitjos, sovint culpar a l’altra persona per no entendre.
 • La mala conciència fonètica que contribueix a la mala lectura, ortografia o comprensió.

n

La fisiologia del processament auditiu

L’oïda pot sentir molts sons diferents, ja sigui a través de l’aire-conducció o de la conducció òssia.

Aquests sons es deuen rebre amb precisió per a l’oïda, a continuació, s’enviarà a les parts pertinents del cervell per analitzar i actuar en conseqüència.

La còclea i el vestíbul comprenen l’oïda interna i es complementen entre si. Quant la còclea rep les longituds d’ona curta característica del so extern, el vestíbul analitza les longituds d’ona de gran amplitud produïdes per moviments físics.

Les persones amb T.P.A. no sols tenen problemes per a processar informació auditiva (sistema coclear), també tenen baixes habilitats motores i d’equilibri (sistema vestibular).

n

Les causes de Trastorn de Processament Auditiu

Molts nens amb T.P.A. tenen una història familiar de problemes d’audició o sordera parcial. A més, hi ha alguns problemes de desenvolupament que han demostrat tenir relació: un part complicat, infeccions de l’oïda en la infància o refredats, otitis, al·lèrgies o un desenvolupament lent de la parla, etc.

n

Els diferents tipus de trastorns del processament auditiu

Trastorn de processament auditiu pot manifestar-se de diverses maneres. Els nens poden experimentar:

 • Dèficit associatiu – dificultats per associar sons amb el llenguatge escrit.
 • Dèficit de descodificació auditiva – problemes per a reconèixer sons i per tant la descodificació de paraules o missatges.
 • Dèficit d’integració auditiva – problemes per a combinar senyals auditives amb les senyals sensorials que contribueixen a un missatge.
 • Dèficit organitzatiu – dificultats en l’organització de la informació auditiva per descodificar amb eficàcia el significat d’un missatge donat.
 • Dèficit prosòdica – parlant en un to monòton, sense ritme ni l’entonació i no percebre aquestes subtileses del missatge sonor.
 • Hipersensibilitat auditiva – no poden ignorar els sons de fons.