Mètode Tomatis. Método Tomatis

El Mètode Tomatis és una tècnica d’estimulació auditiva neurosensorial creada per el Dr. A. A. Tomatis (1920-2001), otorinolaringòleg i foniatra francès.

A. A. Tomatis va destacar l’estreta relació entre l’oïda, el sistema nerviós i el cos. Va explicar que com podem tenir una oïda excel·lent i no tenir una bona escolta.

Una mala escolta pot afectar sèriament la capacitat de comunicació i relació amb el món que ens envolta: problemes de discriminació i lateralització auditiva, així com pèrdua d’habilitat per aïllar el missatge auditiu del soroll ambient i donar-li significat.

 

El mètode Tomatis facilita

  • El llenguatge, millorant l’expressió i la comprensió oral (articulació de sons, entonació…).
  • La comunicació i les relacions en general.
  • L’aprenentatge millorant la memòria, l’atenció i la concentració.
  • El desenvolupament personal i comportamental.
  • El treball sobre el cos, la postura, psicomotricitat i coordinació i la veu.
  • L’aprenentatge de las llengües estrangeres.

EL MÈTODE TOMATIS ÉS UNA PEDAGOGIA DE L’ESCOLTA, UNA TERÀPIA PER MILORAR EL PROCESSAMENT AUDITIU

El centre Auvis té un acord de col·laboració amb la psicòloga Martha Mack del centre Listen and Learn en Melbourne (Autralia), per aplicar el seu mètode de teràpia d’estimulació del processament auditiu.

Com es realitza el Mètode Tomatis?. ¿Cómo se realiza el método Tomatis?

La tècnica Tomatis consisteix en escoltar música o sons a través d’un aparell anomenat “oído electrónico”. Està dissenyat per bascular la musica, establint un contrast perceptiu sonor únic.

Aquest efecte basculant de la música provoca la tensió i relaxació dels muscles de l’oïda mitjà, mitjançant el pas alternat de freqüències greus que no necessiten esforç d’acomodació, a freqüències agudes que si el necessiten.

Aquest “fitness” auditiu permet optimitzar la transmissió del missatge sensorial sonor cap al cervell.

Al mateix temps, els cascs Tomatis estan dissenyats per a que el pacient rebi la música per dos vies:

  • Per l’orella, basculant el so d’una oïda a l’altra.
  • Pels ossos cranials, on entra el so a través d’un dispositiu de conducció òsea.

Aquestes dos vies d’accés simultànies fan pràcticament impossible sostraure’s a la estimulació sonora, augmentant les funcions neurològiques d’atenció, velocitat de processament i temps de reacció.

Trastorns de l’aprenentatge i del llenguatge

Per llegir i escriure, és necessari saber descriure bé els sons, analitzar-los i reproduir-los a traves d’una oïda sense bloquejos. Per això, Tomatis s’aplica amb trastorns del llenguatge oral i l’aprenentatge com: llenguatge lent, mal articulat, vocabulari dèbil, baixa comprensió lectora, confusió de paraules que sonen gairebé igual, disortografia, discalcúlia, disgrafia etc…

 

Trastorns de l’atenció

Impossibilitat de mantenir-se concentrat en tasques que requereixen molt esforç o en d’altres més senzilles o rutinàries.

 

Trastorns afectius i emocionals 

Per la seva acció sobre el sistema límbic, el Mètode Tomatis actua sobre el sistema emocional regulant els estats d’ansietat i estres o ajudant en els estats depressius.

 

Trastorns psicomotors o del desenvolupament

Dificultats de coordinació, problemes d’equilibri i ritme, mala postura corporal, problemes de lateralització, habilitats esportives baixes i moviments corporals descoordinats.

Preparació al part

El fetus percep la veu de la mare, que és primordial per al seu desenvolupament físic i psíquic. L’acció dinamitzadora i al mateix temps relaxant, ajudarà a la futura mare a viure l’embaràs d’una forma plena i al nen una percepció sonora complerta.

 

Millora de la la veu i la musicalitat

Permet millorar la qualitat del timbre de la veu, l’afinació i la modulació en el cant.

 

Aprenentatge d’idiomes

L’objectiu del programa d’integració de llengües estrangeres és donar a l’oïda la possibilitat d’adaptar-se al sons, freqüències i ritmes de la llengua que es desitja aprendre. Els programes d’idiomes tenen les bandes passants de cada llengua (anglès, francès, alemany etc…) i la màquina Tomatis les reproduirà com si estiguéssim escoltant constantment en l’idioma triat, millorant l’anàlisi, la comprensió auditiva i la reproducció oral de la llengua estrangera.

Més informació