Què és?

L’estimulació consisteix en exercicis d’activació motora i sensorial, que permeten actuar sobre els reflexes primitius.

Els reflexes primitius són uns moviments automàtics controlats pel tronc cerebral i executats sense intervenció del còrtex. Estan presents en el moment del naixement per a facilitar l’adaptació del nen a l’entorn i controlar l’aparició de les primeres respostes motores.

El sistema nerviós madura a través dels reflexes primitius del bebè, que es comencen a desenvolupar en l’úter matern.

Més endavant, el nadó desenvoluparà els reflexes posturals necessaris per moure’s.

Els reflexes primitius tenen una vida limitada, s’integren i el sistema nerviós passa a controlar parts superiors.

Si no s’inhibeixen, poden donar patrons de comportament i moviments immadurs perdurant fins l’edat adulta.

Reflexes primitius. Reflejos primitivos.

Teràpia de moviments rítmics – T.M.R

La teràpia del moviments rítmics realitza una estimulació sensorial que desenvolupa i connecta entre si les diferents parts del cervell, concretament, estimula el creixement de la xarxa nerviosa del ganglis basals, cerebel i les seves connexions amb d’altres parts del cervell.

Els exercicis són senzills però molt eficaços. Imiten en molts aspectes els moviments de desenvolupament que realitzen els bebès i els nens de forma natural durant el creixement. Són moviments de tot el cos, es realitzen al terra i es poden fer de forma activa i passiva.

El cervell ha de “registrar” de nou aquests patrons de moviment i integrar-los.

Per a més informació sobre reflexes primitius...

podeu consultar el llibre “Reflejos, aprendizaje y comportamiento” de Sally Goddard.
Estimulació neuromotora. Estimulación neuromotora