CURSOS I FORMACIÓ

El centre d’optometria i estimulació Auvis, ofereix informació sobre cursos de formació i enllaços relacionats amb el món de la teràpia visual i l’estimulació infantil.

El centre Auvis té un acord de  col·laboració amb la psicòloga Martha Mack del centre Listen and Learn en Melbourne (Australia), per  aplicar el seu mètode de teràpia d’estimulació del processament auditiu.

PRÒXIMS CURSOS / WEBINAR

CURSOS / WEBINAR REALITZATS