L’entrada d’informació per la ruta auditiva, està en la base de la comprensió i el llenguatge, funcions primordials per al desenvolupament intel·lectual del nen.

Una bona “audició” no dependrà no solament d’una bona salut de l’oïda, sinó també d’una bona interpretació del que s’escolta.

Escoltar és un procés actiu que implica la voluntat, la capacitat de reconèixer, analitzar i utilitzar els sons correctament. És un factor fonamental en el desenvolupament del llenguatge i en la manera de comprendre, expressar-se i comunicar-se.

 

L’oïda

L’oïda és un òrgan que realitza moltes més funcions que la més obvia: l’audició de sons.

El vestíbul, que forma part de l’oïda interna, controla la coordinació, la verticalitat, el to muscular i l’equilibri. Gracies al vestíbul podem desenvolupar una imatge de nostre cos en l’espai.

L’oïda també té una funció dinamitzadora: “l’oïda és una dinamo que transforma les estimulacions que rep en energia de càrrega cap al còrtex neuronal”. Alfred A. Tomatis

Audició. Audición