Dificultats d’aprenentatge

Està relacionada la visió amb problemes d’aprenentatge? ¡És clar que Sí!.

Recordem que aproximadament el 80% de la información que reb el nostre cervell és visual. Tot el nostre coneixement, la manera d’interpretar-ho i donar-li sentit ha estat après en funció de l’experiència visual prèvia al llarg dels anys. Per exemple, si pensem en un objecte, primer el “visualitzem”, busquem la representació mental que tenim d’ell (l’experiència prèvia d’haver-lo vist, tocat o tastat). Tota aquesta experiència multisensorial a través de la vista, el tacte, el gust i el concepte ens permet donar un significat i representació d’aquest objecte.

Si algun dels canals no està actuant adequadament la informació arriba de forma incomplerta i comencem a tenir problemes per interpretar, descodificar i donar sortida a la informació que rebem i no podrem donar-li el sentit correcte a aquest aprenentatge.

La ruta visual, la ruta auditiva i la ruta motora han de treballar de forma conjunta i coordinada.

Val la pena realitzar una bateria de proves específiques on s’avalui al nen totes les habilitats visuals, auditives, de motricitat i coordinació sensorial.

Existeixen diagnòstics d’hiperactivitat que poden tenir signes i símptomes similars a dificultats d’integració de reflexes o com el cas de la dislèxia on la majoria de nens presenten dificultats del processament de la informació visual, d’integració de la línia mitja i lateralitat.

Dificultats d'aprenentatge. Dificultades de aprendizaje.

Entrenament de l’atenció i la memòria

Teoria de Stress del Dr. Pepper

Dr Robert C. Pepper, optometrista, de Lake Oswego, Oregon, ha desenvolupat la teràpia d’aprenentatge en el punt d’estrès. Aquesta teràpia es basa en principis i exercicis que funcionen enriquint la xarxa de connexions neuronals sota condicions d’estrès. Això millora les habilitats d’atenció, memòria, motores, d’aprenentatge i rendiment, que posteriorment es transfereixen a l’aprenentatge en el món real. Un entrenament efectiu requereix que la dificultat de la tasca es correspongui amb les habilitats d’atenció de la persona.

El punt d’estrès s’assoleix quan una tasca que el pacient està aprenent es fa just una mica més difícil que l’habilitat que ha de realitzar bé. En aquest punt el normal és que al principi es produeixin errors, però després de diversos intents aconsegueixi fer-ho bé. Conforme les tasques simples es realitzen de forma exacta, a un nivell fluid i automàtic, es prescriuen tasques més difícils fins que les habilitats es facin més fortes i automàtiques i s’aconsegueix que el cervell estigui cada vegada més alerta i completament centrat.

Els problemes d’aprenentatge, bloquejos de lectura o mal rendiment en els esports, són sovint provocats per defectes en els mecanismes cerebrals del control del temps.

L’aprenentatge rítmic del Dr Pepper organitza el cervell i coordina els sentits.

Aquest entrenament d’habilitats d’atenció i memòria és beneficiós per a qualsevol persona. Es pot utilitzar tant en pacients amb problemes, com nens amb danys o retards de naixement, pacients amb trauma cerebral, pacients amb problemes visuals, amb problemes d’aprenentatge o lectura, adults amb declivi cognitiu, com en persones que ja estan funcionant a un nivell elevat, com a estudiants i adults que vulguin millorar el seu rendiment, i especialment en estudiants d’alt rendiment i atletes.

Teràpia de aprenentage en el punt d'estrèss. Tereapia de aprendizaje en el punto de estrés.