Què implica parlar una llengua estrangera?

L’objectiu del programa d’integració de llengües estrangeres és donar a l’oïda la possibilitat d’adaptar-se a sons, freqüències i ritmes de la llengua que es vol aprendre.

El “do de llengües” no és tant el do de parlar-les, sinó el “do de sentir-les” (A. Tomatis).

Cada llengua utilitza espais de freqüències diferents (bandes passants)

Per exemple, l’espanyol es complau en les freqüències greus, es col·loca entre 125 i 500 Hz i els 1.500 i 2.000 Hz, mentre que l’anglès se situa entre els 2.000 fins als 12.000 Hz.

Els programes d’integració d’idiomes recopilen les bandes passants de cada llengua (anglès, francès, alemany, etc.) i l’oïda electrònica Tomatis les reproduirà com si s’estiguessin escoltant constantment en l’idioma escollit, millorant l’anàlisi, la comprensió auditiva i la reproducció oral de la llengua estrangera.

Aprenentatge d'idiomes amb el mètode Tomatis. Aprendizaje de idiomas con el método Tomatis.